Cookies Policy

This website, www.mextrade.co.uk (the "Website"), is operated by Mextrade Ltd.

What are cookies?

Cookies are a small text files that are stored in your web browser that allows Mextrade Ltd or a third party to recognize you. Cookies can be used to collect, store and share bits of information about your activities across websites, including on Mextrade Ltd website. This Cookies Policy was created by GDPR Cookies Policy Template Generator and the Terms and Conditions Template for www.mextrade.co.uk

Cookies might be used for the following purposes:

  • To enable certain functions
  • To provide analytics
  • To store your preferences
  • To enable ad delivery and behavioral advertising

Mextrade Ltd uses both session cookies and persistent cookies.

A session cookie is used to identify a particular visit to our Website. These cookies expire after a short time, or when you close your web browser after using our Website. We use these cookies to identify you during a single browsing session, such as when you log into our Website.

A persistent cookie will remain on your devices for a set period of time specified in the cookie. We use these cookies where we need to identify you over a longer period of time. For example, we would use a persistent cookie if you asked that we keep you signed in.

How do third parties use cookies on the Mextrade Ltd Website?

Third party companies like analytics companies and ad networks generally use cookies to collect user information on an anonymous basis. They may use that information to build a profile of your activities on the Mextrade Ltd Website and other websites that you've visited.

What are your cookies options?

If you don't like the idea of cookies or certain types of cookies, you can change your browser's settings to delete cookies that have already been set and to not accept new cookies. To learn more about how to do this, visit the help pages of your browser.

Please note, however, that if you delete cookies or do not accept them, you might not be able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some of our pages might not display properly.

Where can I find more information about cookies?

You can learn more about cookies by visiting the following third party websites:

This site uses cookies according to Cookies Policy. You can specify the conditions for storing or accessing cookies in your browser.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych z wykorzystaniem formularza jest [NAZWA FIRMY] z siedzibą w [MIASTO], przy [ULICA, KOD POCZTOWY], e-mail: [EMAIL], nr tel. [TELEFON]. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.